Privacyverklaring

Offsoo B.V. (“Offsoo”, “wij”, “ons”, of “onze”), gevestigd in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82696233, is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring.
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar deze gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 1 februari 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen de informatie over u en enige andere partijen waarvan u de gegevens aan ons verstrekt, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw namen en e-mailadres. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Offsoo:
a.Bedrijfsnaam
b.Adres
c.Volledige naam contactpersoon
d.E-mailadres contactpersoon
e.Telefoonnummer contactpersoon
f.Bankrekeningnummer en overige betalingsgegevens
g.Persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen
h.Overige gegevens die door u in het systeem worden ingevuld, zoals adressen, contacten, betaalgegevens en wachtwoorden
Daarnaast verzamelen we het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiele apparaat met internet te verbinden; evenals andere informatie over deze verbinding, zoals informatie over het (mobiele) besturingssysteem dat u gebruikt, het type internetbrowser dat u gebruikt, uw unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken enkele van deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen en om de overeengekomen diensten aan u te kunnen leveren.
Wij gebruiken de naam, het emailadres en het telefoonnummer van contractpersonen om met hen te communiceren over de door ons te verstrekken diensten.
Uw bankgegevens gebruiken wij voor het innen van automatische incasso’s of ter verificatie van uw identiteit.
Verder gebruiken wij softwaretools om informatie over uw gebruik van de website en het softwarepakket te verzamelen, zoals de duur van het gebruik van de website, responstijden van pagina’s, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van pagina’s.
Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor (externe) advertentiedoeleinden. Wij zullen uw persoonlijke data slechts voor advertentiedoeleinden gebruiken indien u vooraf heeft aangegeven dat u dat wilt. Als u dergelijke berichten niet langer van ons wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.
Wij verwerken geen van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Enkel als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten, geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen.
Wij maken gebruik van een derde partij, Mollie, voor het incasseren van automatische incasso’s.
De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers van DigitalOcean. Wij maken hier gebruik van voor het verzorgen van de hosting en de opslag van onze database.
Wij maken gebruik van de advertentieplatforms Google Ads en Facebook Ads voor bovengenoemde advertentiedoeleinden. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen wij onze diensten en onze website verbeteren. Tevens maken wij hiervoor gebruik van een aantal analytische tools. Voor een uitgebreide uitleg over welke platforms en tools wij gebruiken en de wijze waarop daarvoor cookies worden gebruikt verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van onze diensten en/of website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het adres onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Offsoo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Met eerdergenoemde derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken hebben wij de afspraak gemaakt dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens zullen nemen.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onze contactgegevens zoals vermeld onderaan deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Offsoo. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een dergelijk verzoek richten aan het adres onderaan deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het volgende emailadres: support@offsoo.net.